ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα.

Μέτοχοί της είναι η GAZPROMEXPORT LLC η οποία ελέγχει το 50% των μετοχών της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. και η PYRSOS HOLDINGS S.A., εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου, η οποία ελέγχει το υπόλοιπο 50%.

Το βασικό αντικείμενο της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε είναι η εισαγωγή και πώληση φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία από το φθινόπωρο του 2016 με ετήσιες πωλήσεις της τάξης του 1 δισ. κυβικών μέτρων.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., έχοντας εξασφαλίσει μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίσει να προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ανάλογες ποσότητες και στο μέλλον.

Διοικητικό Συμβούλιο

Elena Burmistrova

Πρόεδρος

Copelouzos Management M.A.E.

Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκπρόσωπος Συμεωνίδης Νικόλαος)

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Pereyma Tatiana

Γενική Διευθύντρια

Sergei Litvinov

Μέλος

Θάνος Βασιλόπουλος

Μέλος

0
BCM
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
>
0
KM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
0
ΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. αποτελεί την πιο έμπειρη και αξιόπιστη ιδιωτική εταιρία της χώρας στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου και της κατασκευής ενεργειακών έργων υποδομής.

 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή έργων υποδομής σε σχέση με το φυσικό αέριο αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ότι αφορά στον τομέα του φυσικού αερίου, έχει κατασκευάσει στην Ελληνική επικράτεια πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης και πλέον των 340 χιλιομέτρων αγωγών διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης καθώς επίσης και τον βασικό σταθμό συμπίεσης αερίου του Συστήματος Μεταφοράς αλλά και μεγάλο αριθμό μετρητικών-ρυθμιστικών σταθμών και τελικών συνδέσεων διανομής.

Σε ότι αφορά στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. έχει κατασκευάσει στη Φλώρινα μία θερμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη ισχύος 330 ΜW για λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Επίσης η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων.

Ιστορική αναδρομή

timeline_pre_loader

2002

Ίδρυση Neco Α.Ε.
Η Προμηθέας Gas εισέρχεται στην εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος συμμετέχοντας σε κοινή εταιρεία με τη Βουλγαρική εταιρεία ηλεκτρισμού NEC.

2000

Σύμβαση παροχής φυσικού αερίου από την Gazpromexport στην Προμηθέας Gas.

1999

Ίδρυση Enelco Α.Ε.
Στοχεύοντας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης η Προμηθέας Gas συνεργάζεται με την Ιταλική εταιρεία ηλεκτρισμού, ENEL.

1996-1997

Κατασκευάζονται οι αγωγοί- κλάδοι φυσικού αερίου του Ελληνικού συστήματος μεταφοράς αερίου.

1996

Υπογραφή σύμβασης για τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκόφυτου, των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου.

1995

Κυρώνονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη Ρωσική Δούμα το Προσάρτημα της 1ης Ιουλίου 1993 και το Πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία.