Με προοπτική στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

NECO A.E. είναι μια μικτή ελληνοβουλγαρική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 στην Αθήνα. Μέτοχοί της είναι η κρατική εταιρεία παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας NEK EAD κατά 50%, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. κατά 25% και η NOVAERA A.E. κατά 25%.

Τα τελευταία χρόνια η NECO A.E. έχει επιτύχει ιδιαίτερα μεγάλες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων της Ελλάδας.

Παράλληλα, η NECO A.E. έχει θέσει ως στόχο την κατασκευή καινούριων σταθμών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και αιολικά πάρκα τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, στη γείτονα χώρα Βουλγαρία, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερή παραγωγική βάση.