Η κατασκευή πάνω από 500 χλμ. Αγωγών – Κλάδων μεταφοράς Φυσικού Αερίου από τον Κεντρικό Αγωγό προς ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις και βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας έχει υλοποιηθεί από κοινοπραξία, βασικό μέλος της οποίας ήταν η Προμηθέας Gas. Η κατασκευή των περισσότερων από τους Κλάδους του Εθνικού Συστήματος μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) άρχισε το 1996 και έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

Το έργο αφορά στη μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός σταθμού συμπίεσης Φυσικού Αερίου στο Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Βορείου Συστήματος του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. Ο Σταθμός συμπεριλαμβάνει δύο αεριοστροβιλοσυμπιεστές ισχύος 7,5 ΜW έκαστος (ένας σε λειτουργία και ένας σε εφεδρεία), καθώς και όλες τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων υποδομών για μελλοντική επέκταση κατά έναν ακόμη αεριοστροβιλοσυμπιεστή. Ο σκοπός του Σταθμού είναι να υποστηρίξει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ΕΣΦΑ (Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) σε παροχή και σε συμπίεση του διακινούμενου Φυσικού Αερίου, λόγω εισόδου-εξόδου των διαφόρων καταναλωτών στο δίκτυο και ήδη από τον Δεκέμβριο 2012 ο Σταθμός βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία διακινώντας εκατομμύρια κυβικών μέτρων Φυσικού Αερίου μέσα στο ΕΣΦΑ.

Κλάδος Μέσης Πίεσης από Οινόφυτα προς Χαλκίδα

Το έργο αφορά στη μελέτη εφαρμογής, προμήθεια υλικών (πλην σωλήνων) και την κατασκευή ενός κλάδου Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης (19 bar), για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών καταναλωτών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χαλκίδας (Εύβοια). Ο αγωγός έχει διαμέτρους 14”, 8” και 4”, και συνολικό μήκος 20,75 χλμ., εκ των οποίων ένα τμήμα απόστασης 950 περίπου μέτρων είναι υποθαλάσσιο και κατασκευάσθηκε με την μέθοδο της οριζόντιας κατευθυντικής διάτρησης (HDD).

Από τον Μάρτιο του 2013, το έργο έχει ολοκληρωθεί και συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς / διανομής Φυσικού Αερίου της περιοχής.

Η Προμηθέας Gas αποτέλεσε μέλος κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχαν και οι εταιρείες ALSTOM POWER και VO TECHNOPROMEXPORT για τη μελέτη, προμήθεια,
κατασκευή και θέση σε λειτουργία μίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη, στη θέση Μελίτη στον νομό Φλώρινας.

Η μονάδα αυτή (Μονάδα I) είναι η τελευταία που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και πλέον σύγχρονη, έχει ισχύ 330 MW και διαθέτει μονάδα αποθείωσης των καυσαερίων, ηλεκτροστατικά φίλτρα και σύστημα υγρών και στερεών αποβλήτων που την καθιστούν πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επιπλέον, η ίδια μονάδα (Μονάδα Ι) διαθέτει βοηθητικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις υποδομής, επαρκούς δυναμικότητας για τη μελλοντική εξυπηρέτηση μίας παρόμοιας μονάδας (Μονάδα II).

Ο Σταθμός λειτουργεί ως μονάδα φορτίου βάσης, τόσο σε πλήρες (330MW), όσο και σε μειωμένο φορτίο (έως και 40% του πλήρους φορτίου) και καταναλώνει λιγνίτη που εξορύσσεται στα γειτνιάζοντα λιγνιτωρυχεία. Επιπλέον της ηλεκτρικής ενέργειας, η μονάδα μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα και θερμικό φορτίο έως 70 MWth, σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό φορτίο μεταξύ 132 MW και 330 MW, για τη μελλοντική εξυπηρέτηση δικτύου τηλεθέρμανσης στην περιοχή.

Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2003 και σε εμπορική λειτουργία τον Αύγουστο του ίδιου έτους.