Προμηθέας Gas διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στην Ελλάδα.

Έχοντας ηγηθεί, με απόλυτη επιτυχία, του έργου της κατασκευής του πλέον σύγχρονου θερμοηλεκτρικού σταθμού της Ελλάδας με καύσιμο τον λιγνίτη στην Φλώρινα, για λογαριασμό της ΔΕΗ A.E., η εταιρεία κατέχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη μεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών έργων.

Μέσω των διεθνών συνεργασιών της, η Προμηθέας Gas δραστηριοποιείται στην κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο το φυσικό αέριο, καθώς και μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ηλεκτροπαραγωγικών έργων φιλικών προς το περιβάλλον, στο πλαίσιο των επιταγών της E.E. για την προστασία του περιβάλλοντος.