Η Προμηθέας Gas διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην Ελλάδα στον χώρο της μελέτης, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία αγωγών και σταθμών μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου μέσα από το πλούσιο κατασκευαστικό έργο υποδομών το οποίο έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα..

Έχοντας κατασκευάσει στην ελληνική επικράτεια πάνω από 1000 χιλιόμετρα χαλύβδινων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, και πλέον των 300 χιλιομέτρων αγωγών διανομής – χαλύβδινων και πολυαιθυλενίου – μέσης και χαμηλής πίεσης, καθώς επίσης και ένα σταθμό συμπίεσης, όπως και μεγάλο αριθμό μετρητικών – ρυθμιστικών σταθμών και τελικών συνδέσεων διανομής, η Προμηθέας Gas αποτελεί την πιο έμπειρη και αξιόπιστη ιδιωτική εταιρεία της χώρας στον τομέα της κατασκευής έργων υποδομών φυσικού αερίου.

Η κατασκευή των αγωγών μεταφοράς και διανομής γίνεται με βάση τα αυστηρότερα πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας του κλάδου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (ΑΡΙ).

Η Προμηθέας Gas προσβλέπει σε επέκταση των υποδομών μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στο πλαίσιο της παραπέρα ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς σε νέες περιοχές της Ελλάδας και της προώθησης και διείσδυσης του φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα και τις βιομηχανικές περιοχές.

Η Προμηθέας Gas διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά DIN EN/ISO 9001:2008.