Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Enelco A.E. ιδρύθηκε το 1999, ενόψει της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού στοχεύοντας σε έναν κεντρικό ρόλο στην αγορά αυτή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Στην εταιρεία συμμετέχουν η Enel Inv. Holding B.V. (θυγατρική 100% της ENEL SpA) και η Προμηθέας Gas Στόχος της Enelco είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο που διαμόρφωσε η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη έργων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και στις γειτονικές χώρες.

Enelco μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει αποκτήσει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για σταθμό με καύσιμο το φυσικό αέριο, στον νομό Έβρου (ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης) ισχύος 430MW.